Jdi na obsah Jdi na menu
 


Články o retinoblastomu

Články, které jsem našla o retinolastomu, i s jejich zdrojem...

 

Příspěvky

Spektrum zdraví

1. 2. 2018

Retinoblastom

Narůstající retinoblastom zvyšuje tlak v oku. V tomto stadiu už si děti stěžují na bolesti.

Retinoblastom je zhoubným nádorem oka, který se vyskytuje v dětském věku. Název je odvozen od slova retina, což v překladu znamená sítnice. Nádorové buňky tedy postihují právě tuto část oka. Retinoblastom se manifestuje většinou do tří let věku dítěte, nejčastěji je to již v prvním a druhém roce. Ve věku nad šest let už začíná být jeho výskyt vzácnější. Zhruba u třetiny dětí postihuje obě oči. Jde o relativně vzácné onemocnění, které se vyskytuje zhruba u jednoho z 18000 novorozenců. Uvádí se, že pravděpodobnost onemocnění u chlapců a dívek je stejná.

http://www.spektrumzdravi.cz/academy/retinoblastom

 

Wikipedie

1. 2. 2018

Retinoblastom je druhým nejrozšířenějším zhoubným nádorem oka (hned po uvealním malignomu) a vůbec nejrozšířenější dětská oční malignita. Jedná se o autosomálně dominantní onemocnění, kdy u méně než 10 % pacientů nacházíme pozitivní rodinou anamnézu. Nejčastěji se vytváří z buněk zárodečné sítnice oka, které se v pozdějších fázích nitroděložního vývoje diferencují na fotoreceptory. Metastatickými ložisky může být poseta i celá sítnice.

Retinoblastom mívá bělavou barvu, způsobenou především kalcifikacemi v jeho nekrotické tkáni. Pod mikroskopem jsou patrné rozetovité, až kopretinovité formace buněk.

 

Nádory oka a očnice v dětském věku - MUDr. Pavel Pochop (část článku z časopisu VOX PEDIATRIE ŘÍJEN/2003)

9. 10. 2011

MUDr. Pavel Pochop, Oční klinika, FN Motol, Praha
Retinoblastom
Jedná se o vysoce maligní nitrooční nádor dětského věku vycházející z retinoblastů s variabilním stupněm vyzrálosti. Frekvence výskytu činí jeden případ na 15 000 – 18 000 živě narozených dětí.
Biletarální postižení nacházíme u 25 – 35 procent postižených. V průměru se setkáváme s tímto nádorovým onemocněním nejčastěji v osmnáctém měsíci života dítěte, vzácně se onemocnění projeví
již při narození, ve druhé dekádě či dokonce v dospělosti. Asi u čtyřiceti procent pacientů se jedná o dědičné onemocnění. Vzhledem k autozomálně dominantní dědičnosti s osmdesátiprocentní penetrací genu činí riziko vzniku onemocnění u dědičné formy pro každé další dítě postiženého jedince čtyřicet procent.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Články o retinoblastomu | Fotografie: Jak vypadá retinoblastom? | Komentářů: 0